People

Alumni

 • Xi Wu
 • Sok Kim
 • Ling Cai
 • Gunes Bender
 • Sunil Laxman
 • Salma Kaochar
 • Lei Shi
 • Paul Dutchak
 • Abby Plec
 • Jun Chen
 • Nick Murira
 • Mariana Martinez
 • Jessica Liu
 • Nadica Stoilova
 • Jen Liu
 • Linda Ye
 • Matthew Cline
 • Claire Klimko
 • Alice Chiang
 • Neal Liang
 • Heather McGilvery
 • Chien-Der Lee
 • Menglu Zhang
 • Yu-San Yang
 • Cunqi Ye
 • Gerry Huang
 • Kuanqing Liu
 • Zane Johnson
 • Floortje van de Poll
 • Kate Corey
 • Wen-Chuan Hsieh
 • Samira Jahangiri
 • Madeline McGinnis